O firmie
Galeria
Kontakt
Budownictwo drogowe
Oznakowanie dróg
 

Oznakowanie dróg

 Katalog naszych produktów obejmuje:
 • Znaki drogowe
 • Tablice drogowe
 • Tabliczki drogowe
 • Tablice z nazwą ulic
 • Oznakowanie ścieżek rowerowych
 • Odnawianie znaków, tablic i tabliczek drogowych
 • Montaż znaków, tablic i tabliczek drogowych w miejscu wskazanym przez zamawiającego
 • Zapory drogowe
 • Słupki do znaków drogowych
 • Konstrukcje wsporcze
 • Uchwyty do znaków drogowych
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-BRD
 • Poziome oznakowanie dróg (cienko i grubowarstowe)
 • Montaż barier drogowych stalowych typ SP
 • Tymczasowe oznakowanie dróg na czas robót w pasie drogowym
 • Bieżące utrzymanie oznakowania na terenie miast
 • Aktywne oznakowanie pionowe
 • Wypożyczanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • Projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu


Wykonywane przez nas znaki
(kliknij by rozwinąć treść):

A - Znaki ostrzegawcze

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo

A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

A-5 skrzyżowanie dróg

A-6a skzyżowanie z drogą podporządkowaną występująca po obu stronach

A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

A-7 ustąp pierwszeństwa

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym

A-9 przejazd kolejowy z zaporami

A-10 przejazd kolejowy bez zapór

A-11 nierówna droga

A-11a próg zwalniający

A-12a zwężenie jezdni - dwustronne

A-12b zwężenie jezdni - prawostronne

A-12c zwężenie jezdni - lewostronne

A-13 ruchomy most

A-14 roboty na drodze

A-15 śliska jezdnia

A-16 przejście dla pieszych

A-17 dzieci

A-18a zwierzęta gospodarskie

A-18b zwierzęta dzikie

A-19 boczny wiatr

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

A-21 tramwaj

A-22 niebezpieczny zjazd

A-23 stromy podjazd

A-24 rowerzyści

A-25 spadające odłamki skalne

A-26 lotnisko

A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki

A-28 sypki żwir

A-29 sygnały świetlne

A-30 inne niebezpieczeństwo

A-31 niebezpieczne pobocze

A-32 oszronienie jezdni

A-33 zator drogowy

A-34 wypadek drogowy
     
AT, BT - Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

AT-1 sygnalizacja świetlna

AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana

AT-3 niebezpieczny zjazd

AT-4 stromy podjazd

AT-5 krzyż św

BT-1 krzyż św

BT-2 koniec ograniczenia prędkośc

BT-3 blokada zwrotnicy

BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
 
B - Znaki zakazu

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

B-2 zakaz wjazdu

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3aZakaz wjazdu autobusów

B-4 zakaz wjazdu motocykli
 

B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych

B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

B-9 zakaz wjazdu rowerów

B-10 zakaz wjazdu motorowerów

B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych

B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych

B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami które mogą skazić wodę

B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m

B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m

B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m

B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej
ponad t

B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż t

B-20 stop

B-21 zakaz skręcania
w lewo

B-22 zakaz skręcania w prawo

B-23 zakaz zawracania

B-24 koniec zakazu zawracania

B-25 zakaz wyprzedzania

B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

B-27 koniec zakazu wyprzedzania

B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych

B-30 koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

B-32 stój - kontrola celna

B-33 ograniczenie prędkości

B-34 koniec ograniczenia prędkości

B-35 zakaz postoju

B-36 zakaz zatrzymywania się

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 zakaz postoju w dni parzyste

B-39 strefa ograniczonego postoju

B-40 koniec strefy
ograniczonego postoju

B-41 zakaz ruchu pieszych

B-42 koniec zakazów

B-43 strefa ograniczonej prędkości

B-44 koniec strefy
ograniczonej prędkości
       
C - Znaki nakazu

C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem)

C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)

C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)

C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)

C-5 nakaz jazdy prosto

C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo

C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo

C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo

C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku

C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku

C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

C-12 ruch okrężny

C-13 droga dla rowerów

C-13a koniec drogi dla rowerów

C-14 prędkość minimalna

C-15 koniec minimalnej prędkości

C-16 droga dla pieszych


C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
D - Znaki informacyjne

D-1 droga z pierwszeństwem,

D-2 koniec drogi z pierwszeństwem,

D-3 droga jednokierunkowa,

D-4a droga bez przejazdu,

D-4b wjazd na drogę
bez przejazdu,

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi,

D-6 przejście dla pieszych,

D-6a przejazd dla rowerzystów,

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów,
 


D-7 droga ekspresowa,


D-8 koniec drogi ekspresowej,

D-9 autostrada

D-10 koniec autostrady,

D-11 początek pasa ruchu dla autobusów,

D-12 pas ruchu dla autobusów,

D-13 początek pasa ruchu powolnego,

D-14 koniec pasa ruchu,
 

D-15 przystanek autobusowy,

D-16
przystanek trolejbusowy,
 

D-17 przystanek tramwajowy,


D-18a parking - miejsce zastrzeżone,


D-18b parking zadaszony,

D-19 postój taksówek
D-20 koniec postoju taksówek,

D-21 szpital,

D-21a policja,

D-22 punkt opatrunkowy

D-23 stacja paliwowa,

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów,

D-24 telefon,

D-25 poczta,

D-26 stacja obsługi technicznej,

D-26a wulkanizacja,

D-26b myjnia,

D-26c toaleta publiczna,

D-26d natrysk,

D-27 bufet lub kawiarnia,


D-28 restauracja,

D-29 hotel (motel),

D-30 obozowisko (kemping),

D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep,


D-32 pole biwakowe


D-33 schronisko młodzieżowe


D-34 punkt informacji turystycznej,

D-35 przejście podziemne dla pieszych,


D-35a schody ruchome w dół

D-36 przejście nadziemne dla pieszych,

D-37 tunel

D-38 koniec tunelu

D-39 dopuszczalne prędkości

D-40 strefa zamieszkana

D-41 koniec strefy zamieszkana

D-42 obszar zabudowany

D-43 koniec obszaru zabudowanego

D-44 strefa parkowania ,
.

D-45 koniec strefy parkowania ,

D-46 droga wewnętrzna ,

D-47 koniec drogi wewnętrznej,
 

D-48 zmiana pierwszeństwa ,

D-49 pobór opłat
E - Znaki kierunku i miejscowoś›ci

E-1 tablica przed drogowskazowa

E-1a tablica przed drogowskazowa na autostradzie

E-1b tablica przed drogowskazowa przed wjazdem na autostradę

E-2a drogowskaz tablicowy umnieszczany obok jezdni

E-2b drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

E-2c drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

E-2d drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

E-2e drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę

E-2f drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

E-4 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość

E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta

E-6 drogowskaz do lotniska

E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

E-6b drogowskaz do dworca autobusowego

E-6c drogowskaz do przystani promowej

E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

E-9 drogowskaz do muzeum

E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

E-11 drogowskaz do zabytku przyrody

E-12 drogowskaz do punktu widokowego

E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego

E-13 tablica kierunkowa

E-14 tablica szlaku drogowego

E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie

E-15a numer drogi

E-15b trzycyfrowy numer drogi na której dopuszcza się zwiększony do 10 t nacisk osi pojazdu

E-15c numer autostrady

E-15d numer drogi ekspresowej

E-16 numer szlaku międzynarodowego

E-17a miejscowość


E-18a koniec miejscowości

E-19a obwodnica

E-20 tablica węzła drogowego na autostradzie

E-21 dzielnica (osiedle)

E-22a samochodowy szlak turystyczny

E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

E-22c informacja o obiektach turystycznych
 
F - Znaki uzupełniające

F-1 przejście graniczne
 

F-2 przekraczanie granicy zabronione

F-3 granica obszaru administracyjnego

F-4 nazwa rzeki

F-5 uprzedzanie o zakazie

F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania lewo

F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi

F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej

F-10 kierunki na pasach ruchu

F-11 kierunki na pasie ruchu

F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

F-13 przejazd tranzytowy

F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300m przed pasem wyłączania

F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200m przed pasem wyłączania

F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100m przed pasem wyłączania

F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

F-18 przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

F-19 pas ruchu dla rowerów

F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

F-22 ograniczenia na pasie ruchu
 
G - Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

G-2 sieć pod napięciem

G-3 krzyż św Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

G-4 krzyż św Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

AT-1 sygnalizacja świetlna

AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana

AT-3 niebezpieczny zjazd

AT-4 stromy podjazd

AT-5 krzyż św

BT-1 krzyż św

BT-2 koniec ograniczenia prędkości

BT-3 blokada zwrotnicy

BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie

R-1 szlak rowerowy krajowy

R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego

R-1b zmiana kierunku

R-2 szlak rowerowy międzynarodowy

R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

R-3 tablica szlaku rowerowego
 

W-1 klasa obciążenia mostu

W-2 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

W-3 klasa obciążenia mostu

W-4 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukieronkowym dla pojazdów kołowych
 

W-5 klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

W-6 szerokość mostu lub środka przeprawowego

W-7 wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu
 
R - Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

R-1 szlak rowerowy krajowy

R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego

R-1b zmiana kierunku

R-2 szlak rowerowy międzynarodowy

R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

R-3 tablica szlaku rowerowego
T - Tabliczki do znaków drogowych

T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej

T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
(umieszczana na drodze
z pierwszeństwem)

T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
 

T-8 tabliczka wskazująca miejsce w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową

T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
 

T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa

T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych

T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni na którym zakaz obowiązuje

T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca od którego lub w którym zakaz obowiązuje

T-22 tabliczka wskazująca że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

T-23a tabliczka wskazująca motocykle

T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe pojazdy specjalne pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 35 t oraz ciągniki samochodowe

T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze

T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą

T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

T-23f tabliczka wskazująca autobusy

T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy

T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi

T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami mogącymi skazić wodę

T-24 tabliczka wskazująca że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania
T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymania
T25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania

T-26 tabliczka wskazująca że zakaz postoju lub zatrzymania dotyczy strony placu

T-27 tabliczka wskazująca że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

T-28 tabliczka wskazująca że za przejazd drogą pobierana jest opłata

T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się

T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
   
U - Urzą…dzenia bezpieczeń„stwa ruchu drogowego

balustrada u-11b

bariera U-14

ogrodzenie U-12a

osłona przeciwolśnieniowa U-19

osłona zabezpieczająca U-15a

tablica rozdzielająca kierunki ruchu U-4b

tablica rozdzielająca kierunki ruchu U-4c

urządzenie bramowe U-10b

zapora u-13a

słupki prowadzące U-1a

słupek prowadzący umieszczany nad barierą ochronną U-1b

element odblaskowy (umieszczany w zagłębieniu bariery ochronnej) U-1c

symbol słuchawki telefonicznej U-1d

numer drogi U-1f

słupek krawędziowy - określający dokładniej geometrię skrzyżowania U-2

tablica prowadząca - pojedyncza U-3a

tablica prowadząca U-3b

tablica prowadząca U-3c

tablica prowadząca U-3e

tablica rozdzielająca kierunki ruchu U-4a

słupek przeszkodowy U-5a

słupek przeszkodowy ze znakiem U-5b

tablica kierująca U-6a

tablica kierująca U-6b

tablica kierująca U-6c

tablica kierująca U-6d

znak kilometrowy U-7

znak kilometrowy i hektometrowy U-7 i U-8

oznaczenie obiektów w skrajni drogi U-9a

oznaczenie obiektów w skrajni drogi U-9b

oznaczenie obiektów w skrajni drogi U-9c

urządzenie bramowe U-10a

balustrada U-11a

ogrodzenie łańcuchowe U-12b

słupek blokujący U-12c

rogatki (zapora) U-13b

osłona zabezpieczająca U-15b

lustro drogowe U-18a

lustro drogowe U-18b

zapora drogowa U-20a

zapora drogowa U-20b

zapora drogowa U-20c

zapora drogowa U-20d

tablica kierująca U-21a

tablica kierująca U-21b

tablica kierująca U-21c

tablica kierująca U-21d

tablica kierująca U-21e

tablica kierująca U-21f

taśma ostrzegawcza U-22a

taśma ostrzegawcza U-22-02

taśma ostrzegawcza U-22-03

pachołek drogowy U-23a

pachołek drogowy U-23b

pachołek drogowy U-23c

pachołek drogowy U-23d

tablica uchylna U-24

separator ruchu U-25a

separator ruchu U-25b

tablica ostrzegawcza U-26

tablica zamykająca U-26a

tablica zamykająca U-26b

tablica zamykająca U-26c

tablica zamykająca U-26d

tablica wcześnie ostrzegająca U-27

kładka dla pieszych U-28
       
Unia Europejska - Znaki informacyjne

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna
© Lemon Group 2010